3:24 pm - Minggu April 24, 2805

Tag Archives: islamiah

Kholifah Islamiah Akan Selalu Beroposisi Dengan Demokrasi

Written by | Juni 12, 2015 | 0
kholifah islam
BERITA KARAWANG,Brantas Khilafah Islamiyyah bermula sejak wafatnya Rasulullah SAW, sejak era Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, serta beberapa kerajaan lain sebe­lum runtuhnya kerajaan Islam yang terakhir,