7:51 pm - Selasa Agustus 21, 2018

Tag Archives: kajian

Kholifah Islamiah Akan Selalu Beroposisi Dengan Demokrasi

Written by | Juni 12, 2015 | 0
kholifah islam
BERITA KARAWANG,Brantas Khilafah Islamiyyah bermula sejak wafatnya Rasulullah SAW, sejak era Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, serta beberapa kerajaan lain sebe­lum runtuhnya kerajaan Islam yang terakhir,